Vem vi är

KomSamman AB-  För en värld av gemenskap

Vi som är grundare till KomSamman AB är i utbildad psykologer/socionomer och är verksamma i driften. Vi som ägare är delaktiga i vardagen och är väl insatta i hur verksamheten fungerar och kan tillsammans med personal optimera förutsättningar så att de bättre motsvarar verksamhetens behov.

KomSammans tre grundpelare är tydlighet, respekt och omtanke (TRO). Vår verksamhet bygger på socialt ansvarstagande med aktivt socialt engagemang och skapades med visionen att arbeta för att främja hälsa, skapa gemenskap och aktivt arbeta med att bryta isolering och öka social inklusion. KomSamman strävar efter att hjälpa utsatta människor i en så trygg och lugn miljö som möjligt, och att vara en pålitlig och långsiktig samarbetspartner för socialtjänster runt om i landet.

Inom bolaget har vi stor erfarenhet av att utveckla och bedriva verksamhet utifrån behov. En av våra grundare har varit grundare och initiativtagare till projektet KomSamman i Huddinge kommun för mottagande och integration av nyanlända. Denna projekt var bland annat nominerad till Götapriset för innovativa idéer angående mottagande av nyanlända. Här kan ni läsa mer om projektet komsamman.

Vi vill också utveckla och förbättra omsorg och boende för ensamkommande barn. Vi tror på att jobba med människors styrkor,  jobba utanför boxen och hitta på nya innovativa arbetssätt/metoder som är flexibla och individ/verksamhet anpassad.

Vi har en stor vision, och därför jobbar vi på olika nivåer, mot privat personer, verksamheter men också med fortbildning.