komSamman Mobila Kuratorer

Vi erbjuder flexibla lösningar på bland annat individens/familjens hemmaplan.

Dagens samhälle kan leda till många olika sorters problematik. Att livet är tungt och går upp och ned är något som de flesta drabbas av någon gång i livet. Att inte vara på topp kan göra att vi tappar energin. Ett kurativt samtal (”kurativ” betyder läkande) är något som de flesta människor kan komma att behöva genom olika skeenden i livet. Ibland behöver man hjälp och stöd, någon som lyssnar på dig, och som genom lyssnandet ser vägar och möjligheter att guida dig ut ur det som känns jobbigt och svårt. Denna process kan inte skyndas på eller tvingas fram, och var och en har sin egen process. Genom att prata med någon kan vi många gånger lättare sortera våra tankar, få ihop de olika pusselbitarna i vårt liv och få ett bättre perspektiv på vardagen.

I Sverige finns ett bra och väl uttänkt system när det gäller psykosocial hälsa. Dock är det ofta långa väntetider för att få rätt hjälp. 

Vår verksamhet vill vara en brygga som når ut till dem som många gånger hamnar mellan stolarna. Vi jobbar på uppdrag från socialtjänsten, verksamheter eller individen/familjen. Vi har en privatpraktik men om du så föredrar träffar våra kuratorer dig på hemmaplan, eller någon annanstans där du känner dig bekväm.

Eftersom alla individer och familjer har olika förutsättningar anpassar vi vår verksamhet efter individens/familjens vardag.  Vårt arbete präglas av respekt för individens/familjens integritet och självbestämmande.

Våra kuratorer har tystnadsplikt och för inga journaler.  

Då vi får ingen ersättning genom landstinget är vi inte bundna av villkor såsom vilka vi får eller inte får arbeta med, eller hur många möten kan vi ha med våra klienter. Detta är något som klienten och kuratorn bestämmer tillsammans. 

KomSamman erbjuder:

Våra priser

Pris per timme för privatpersoner är: 650 SEK.

Pris per timme för par-samtal är:  750 SEK.