För en värld av gemenskap

KomSamman HVB Plus +

Här kan ni läsa om vår HVB plus verksamhet.

KomSamman Skyddat boende

Här kan ni läsa om vår Skyddat/akutboende verksamhet.

KomSammans mobila team

Vi erbjuder flexibla lösningar på individens/familjens hemmaplan

Konsult & Kontaktverksamhet