om oss

komsamman - för en värld av gemenskap

Vi som är grundare till KomSamman AB är i utbildad psykologer/socionomer och är verksamma i driften. Vi som ägare är delaktiga i vardagen och är väl insatta i hur verksamheten fungerar och kan tillsammans med personal optimera förutsättningar så att de bättre motsvarar verksamhetens behov.

KomSammans tre grundpelare är tydlighet, respekt och omtanke (TRO). Vår verksamhet bygger på socialt ansvarstagande med aktivt socialt engagemang och skapades med visionen att arbeta för att främja hälsa, skapa gemenskap och aktivt arbeta med att bryta isolering och öka social inklusion. KomSamman strävar efter att hjälpa utsatta människor i en så trygg och lugn miljö som möjligt, och att vara en pålitlig och långsiktig samarbetspartner mot de vi samarbetar med.

Vi tror på att arbeta med människors styrkor,  arbeta utanför boxen och hitta på nya innovativa arbetssätt/metoder som är flexibla och individ/verksamhet anpassad.

Inom bolaget har vi stor erfarenhet av att utveckla och bedriva verksamhet utifrån behov. En av våra grundare har varit grundare och initiativtagare till projektet KomSamman i Huddinge kommun för mottagande och integration av nyanlända. Denna projekt var bland annat nominerad till Götapriset för innovativa idéer angående mottagande av nyanlända. Här kan ni läsa mer om projektet komsamman.

vi som är jobbar här

Bahareh Bakhshayesh

Arbetat som kurator sen 2005 i London och 2008 i Sverige.

Kandidatexamen i Psykologi , UCR  (University of California, Riverside)

                      Masterexamen i Social work                      Columbia University

Masterexamen i psykologi (forskningsinriktad) Stockholms Universitet

Sanaz Arnimo

                      Arbetat som kurator sen 2015.                          Socionom

Ersta Sköndal Högskola

 

 

 

 

 

 

Camilla Divander

Socionom/kurator sen 1995

Utbildad även Etnologi, MI, ART och ACT

 

personal

Vår personal är utbildade psykologer, socionomer och beteendevetare. Vi är mångkulturella och flerspråkiga.

Inom KomSamman har vi bred kompetens och gedigen erfarenhet av socialt arbete/kurativt arbete inom grundskolan/Gymnasiet. Vi har också lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, och familjer, och har bland annat spetskompetens runt arbete med nyanlända barn/familjer, familjehem/jourhem, ensamkommande och unga kriminella.

Inom företaget finns även en certifierad handledare inom Triple P-metoden (Positive Parentering Program).