Projektet KomSamman

Projektet ”KomSamman” skapades inom Huddinge kommun och leddes av Bahareh Bakhshayesh mellan oktober 2010 och december 2013 då projektet avslutades.

KomSamman projekt var en mötesplats för nyanlända föräldrar och deras barn och syftade till att bryta utanförskap genom att erbjuda:

 1. Meningsfull samvaro för barn och föräldrar
 2. Möjligheter att knyta nya sociala kontakter
 3. Kontaktytor mot det svenska samhället.

Verksamheten syftade att bidra till ett bättre hälsa, stärka föräldrarna i deras föräldraroll, stimulera språkutveckling och genom skapande verksamhet ge möjligheter att bearbeta upplevelser.

KomSamman var 2013 nominerad för Göta Priset. För ett mer fullständig bild av projektet klicka här: Göta pris uppsatsen

Andra artiklar:

 1. inblicken
 2. Komsamman öppnar dörrar
 3. Malin Danielsson blogg
 4. mitt i huddinge, lyckad år för komsamman
 5. Mitt i Huddinge, Komsamman sprider glädje
 6. Mitt i Huddinge, ny festival ska bli tradition
 7. SSR Dörröppnare för hela familjen
 8. vårt huddinge, här får nyanlända viktig mötesplats
 9. vårt huddinge, lyckad premiär
 10. P4 Radio Stockholm
 11. Lyssna på intervju på