Styrelse

Genom bolagstämma och styrelse påverkar ägarna företagets utveckling och inriktning. Styrelsen har följande sammansättning:

Sanaz Arnimo

Ordförand     

E-post: sanaz.arnimo@komsamman.se

Bahareh Bakhshayesh

Vice Ordförande

E-post: bahareh@komsamman.se

Aghdas Sedighi

Ledamot

E-post: aghdas.sedighi@komsamman.se

Janne Arnimo

Suppleant

E-post: janne.arnimo@komsamman.se

Abbas Bakhshayesh

Suppleant

E-post: abbas@komsamman.se