Integration när det är som roligast

KomSammans verksamhet bygger på socialt ansvarstagande och aktivt socialt engagemang. Vår vision är att jobba för att kunna främja hälsa, skapa gemenskap, aktivt bryta isolering, och öka social inklusion.

För att uppnå denna vision vill KomSamman skapa och erbjuda mötestillfällen, mötesplatser, och meningsfulla aktiviteter. På så sätt vill vi skapa nya möjligheter till att knyta sociala kontakter och hitta nya vägar ut i samhället.

Mer information om detta tillkommer!