KomSamman strävar efter att främja hälsan, skapa utrymme för stöd och samtal, bryta isolering och ensamhet och öka social inklusion!

Vår Värdegrund

TRO
tYDLIGHET, RESPEKT, oMTANKE
Du kan träffa våra kuratorer på vårt kontor, på ditt hemmaplan, eller någon annanstans där du känner dig bekväm
Vi jobbar på uppdrag från familjen/ Individen, socialtjänsten, och verksamheter
Våra kuratorer har tystnadsplikt och för inga journaler
Vi arbetar oberoende från landstinget och kan därmed inte begränsas av vilka grupper/vilken problematik vi får eller inte får arbeta med, eller antal möten vi kan ha med våra klienter
Previous
Next

KomSamman arbetar för att främja hälsan, skapa utrymme för stöd och samtal, bryta isolering och ensamhet och öka social inklusion. Vi tror inte på att begränsa oss med att jobba bara en viss ålder eller en grupp. Vi vill nå människor oberoende på ålder, situation och var i livet de befinner sig i.

Vi tror starkt på att tänka utanför boxen och hitta på nya arbetssätt/metoder som är flexibla och individ/verksamhets anpassad.  Vi har en stor vision, och därför jobbar vi på olika nivå, mot olika åldrar, mot privat personer samt verksamheter.

Att kunna prata med en kurator eller psykolog är väldigt givande för många och ett verktyg till stöd och bättre mående.  Men, vi är väl medvetna om att samtal inte alltid är det självklara sättet att bearbeta svårigheter på eller att det är en metod som passar alla. Därför tror vi även starkt på att använda andra indirekta metoder för att möta och stödja människor där de befinner sig. Vi siktar till att anpassa vårt stöd till det mån möjligt efter det individuellas behov och önskemål.

En annan del av verksamheten är att arbeta med människor då allt händer. I dagsläget tar det ofta en längre tid för en person att få tid hos psykologer, kuratorer och mår man inte tillräckligt dåligt så kan man inte få hjälp av psykiatrin. KomSamman siktar mot att arbeta för att fånga upp människor som hamnar mellan stolarna. Vi vill vara tillgängliga för de personer som behöver hjälp här och nu.

“We need a new way of thinking to solve the problems caused by the old way of thinking.” Albert Einstein.

VÅRA TJÄNSTER

kOMSAMMANS mOBILA KURATORER

Vi erbjuder flexibla lösningar på bland annat individens/familjens hemmaplan.

Konstult-verksamhet

Vi erbjuder handledning, fortbildning och konsulttjänster.