KomSamman Mobila Kuratorer

Vi erbjuder flexibla lösningar på bland annat individens/familjens hemmaplan.

Dagens samhälle kan leda till många olika sorters problematik. Att livet är tungt och går upp och ned är något som de flesta drabbas av någon gång i livet. Att inte vara på topp kan göra att vi tappar energin. Ett kurativt samtal (”kurativ” betyder läkande) är något som de flesta människor kan komma att behöva genom olika skeenden i livet. Ibland behöver man hjälp och stöd, någon som lyssnar på dig, och som genom lyssnandet ser vägar och möjligheter att guida dig ut ur det som känns jobbigt och svårt. Denna process kan inte skyndas på eller tvingas fram, och var ochThis image has an empty alt attribute; its file name is puzzle-1019766_1280-1024x1024.jpg en har sin egen process. Genom att prata med någon kan vi många gånger lättare sortera våra tankar,  få ihop de olika pusselbitarna i vårt liv och få en bättre perspektiv på vardagen.

 

I Sverige finns ett bra och väl uttänkt system när det gäller psykosocial hälsa. Dock är det ofta långa väntetider för att få rätt hjälp. 

Vår verksamhet vill vara en brygga som når ut till dem som många gånger hamnar mellan stolarna. Vi jobbar på uppdrag från socialtjänsten, verksamheter eller  individen/familjen . Vi  har en privatpraktik men om du så föredrar träffar våra kuratorer dig på hemmaplan, eller någon annanstans där du känner dig bekväm.

Eftersom alla individer och familjer har olika förutsättningar anpassar vi vår verksamhet efter individens/familjens vardag.  Vårt arbete präglas av respekt för individens/familjens integritet och självbestämmande.

KomSamman erbjuder:

  • Kurativa samtal
  • Indirekt kurativ arbete (arbeta med konst, måleri, hantverk)
  • Motiverande samtal
  • Par samtal/äktenskapsrådgivning
  • Föräldrahandledning/coachning

PERSONAL

Vår personal är utbildade psykologer, socionomer och beteendevetare. Vi är mångkulturella och flerspråkiga.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, och familjer, och har bland annat särskild spetskompetens runt arbete med nyanlända barn/familjer, familjehem/jourhem och unga kriminella.

Inom företaget finns även en certifierad handledare inom Triple P-metoden (Positive Parentering Program).