Konsultverksamhet , handledning och fortbildning

Inom KomSamman har vi bred kompetens och gedigen erfarenhet av socialt arbete, med spetskompetens inom området ensamkommande/nyanlända. Således riktar vi våra konsulttjänster, handledning och föreläsningar gentemot dessa verksamheter. Vi har flerårig erfarenhet av konsultarbete, rådgivning, handledning och föreläsningar.

KONSULTVERKSAMHET

Vi kan exempelvis erbjuda konsulttjänster till:

  • Boenden som jobbar med ensamkommande och/eller nyanlända barn, vuxna, och familjer.
  • Skolor som har, eller håller på att bygga upp, verksamhet runt nyanlända.

HANDLEDNING

KomSamman erbjuder även riktad handledning till yrkesgrupper som jobbar med nyanlända.

  • Lärare.
  • Rektorer
  • Personal på flyktingboenden.

FORTBILDNING/ FÖRELÄSNINGAR

KomSamman erbjuder föreläsningar med fokus på socialt arbetet, kreativa arbetsmetoder, och arbete med nyanlända. Föreläsningarna riktar sig till skolor, organisationer, kommuner, och företag som vill fortbilda och/eller informera sina anställda.

Vi föreläser bland annat om:

  • ”Integration eller assimilation.”
  • ”Indirekt terapi/kurativt arbete.”
  • ”Kreativt socialt arbete.”
  • ”Att leva mellan två olika världar.”